Έργα Επεξεργασίας Νερού

Η SYCHEM CYPRUS προσφέρει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αποδοτικότητα των συστημάτων του πελάτη καθώς και στην εξασφάλιση ποιοτικού και ασφαλούς αποτελέσματος αναφορικά προμήθεια συστημάτων επεξεργασίας νερού.

 

Η  SYCHEM CYPRUS προσφέρει προγράμματα για την επεξεργασία πόσιμου ή βιομηχανικού νερού, από ένα μικρό σύστημα φίλτρανσης μέχρι και εξειδικευμένες  τεχνολογικά λύσεις όπως αφαλάτωση, υπερδιήθησης κα.

 

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μπορεί να μελετήσει και να προσφέρει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς λύσεις ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη.