ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

H SYCHEM CYPRUS ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτυπο έργου ενεργειακής αναβάθμισης σε εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας