Θέσεις εργασίας

Η SYCHEM CYPRUS αναζητά μηχανικούς με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία για την στέλεχωση του τμήματος κατασκευών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν βιογραφικό στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@sychemcyprus.com